Bezpieczenstwo pracy na budowie

Każdy właściciel prowadzący działalność, w jakiej jest zagrożenie wybuchem zobowiązany jest do stworzenia dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem. Wymóg taki wynika przede wszystkim z prawa którym jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Funkcji i Formy Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sytuacji minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników pracownikach na zajęciach pracy, na których potrafi nastąpić atmosfera wybuchowa (Dz.U. Nr 138, poz. 931).

Jednocześnie należy zauważyć, że niniejszy obowiązek do polskiego prawa został wprowadzony przez tak zwaną Dyrektywę nowego podejścia, czyli ATEX137. Dokument zabezpieczenia stanowisk pracy przed początkiem wymaga być zrobiony jeszcze przed rozpoczęciem pracy. W przypadku kiedy stanowisko pracy czy i dania niezbędne do czynienia czynności zostaną w wielki sposób zmienione (rozbudowane albo te przekształcone) taki same dokument musi stać poddany przeglądowi. Głównym celem mienia takich faktów jest przede każdym warta pracowników, którzy odbywają w strefach zagrożonych wybuchem. Ten dokument ma skłaniać pracodawców do przeciwdziałania zakładaniu się atmosfery wybuchowej. Jej sensem jest również zapobieganie samemu początkowi. Dokument zabezpieczenia miejsca pracy przed wybuchem pragnie być urządzony wszędzie tam, gdzie na zachowaniu pracy jest możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, na przykład tam, gdzie są takie substancje jak mieszanina tlenu z łatwopalnymi pyłami, proszkami, cieczami, gazami lub jeszcze parami. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien obejmować takie reklamy jak: -informacje ogólne, w jakich powinny się znaleźć oświadczenia a też terminy dotyczące dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, -informacje szczegółowe, w magazyn których wchodzi ocena zagrożenia a ponadto ryzyka wybuchu, sposoby zapobiegania i przeciwdziałania takiemu wybuchowi, ochrona przed jego wynikami, -informacje uzupełniające, takie jak protokoły, świadectwa. Na tył należy wspomnieć, iż dokument zabezpieczenia miejsca pracy przed początkiem może istnieć powiązany z oceną ryzyka.