Certyfikowane wzorce odniesienia

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, niezbędne jest przydatni urządzeń i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy znane w przepisach obowiązujących na terenie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzebie wykorzystania certyfikowanych urządzeń w dziedzinach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w zakresie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i technicznego oraz całych organizmów ochrony przeciwwybuchowej, wykorzystywanych w klubie z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, jak i elementy kontrolne, które postępują w okolicach zagrożonych wybuchem. De facto każde dania znajdujące się w takich strefach powinny mieć stosowne certyfikaty, również jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi zasady. W ramach dyrektywy urządzenia i sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt grany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do większości drugiej wszystkie nowe urządzenia. Są wtedy w szczególności odpylające instalacje ATEX funkcjonujące na przykład w przemyśle drzewnym lub lakierniczym oraz wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca wykonująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w polach zagrożonych wybuchami, zgodnie z prawami zamkniętymi w dyrektywie, powinien być przygotowany razem z uruchomionymi w niej podstawami, co w pracy ma kierować do zminimalizowania ryzyka wybuchu i podwyższenia poziomu bezpieczeństwa wszystkich oraz akcesoriów (i środowiska) funkcjonujących w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.