Chemiczne srodki gasnicze

Pożary można gasić na parę sposobów, wszystko zależy przecież z drugich czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego kwota i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce ma i czas, który upłynął od momentu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

http://euro-fiskalne.pl/post/kasy-fiskalne-novitus.html

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w okolicy spalania również na zmniejszeniu stężenia tlenu do ceny, w której spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, otrzymuje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w dziedzinie spalania. Warto i dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze uzyskuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, występujące w pomieszczeniach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej stosuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest bezkonkurencyjna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kojarzona istnieje również do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie albo te zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie tymże daleko silne, im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy. W wypadkach pożarów gazów, para wodna i ukazuje się pomocna, jednak wyłącznie w mieszkaniach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej odnosi się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako środek gaśniczy, nie prawdopodobnie istnieć brana na otwartych przestrzeniach. Choć nie tylko. Pary wodnej nie należy stosować w sukcesach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie podaje się oraz w wnętrzach, w jakich prawdopodobnie ona sprawić poparzenia spotykających się w nich ludzi. Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną ogranicza się oraz z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.