Cwiczenia na uziemienie

Uziemienie to cała skuteczna metoda ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie stanowi ostatnie proces składający się z przewodnika, jakim jest substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najłatwiejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą i w finale tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji prowadząc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie wyraża się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są inne typy uziemień. Do pierwszych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, funkcjonalne i ochronne.

W budowie uziemienia istotną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zbudowane są z aluminium i służą do przyłączania odgromowych przewodów do budów. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowy i pozwalają połączenie elektryczne pewnej ilości przewodów w obiektach uziemieniowych. Zaciski ze względu na naszą konstrukcję liczy się na proste, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku dodatkowo jego konstrukcja określana jest między innymi ilością łączonych przewodów, ludziach do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno być spełnione sprawnie i spełniać oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W tym planu dostosowuje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy innych takich połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne winny być instalowane z prowadzeniem zasad ustalonych według wskazówek wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede każdym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W montażu takiego sposobu kluczowa jest wiedza oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające dopiero na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości mechanicznej oraz potrafią ulec uszkodzeniu.