Dbanie o wlosy krok po kroku

Szybkie tłumienie wybuchu coraz w jego początkowym etapie rozpowszechniania, jest dobry element zabezpieczenia urządzeń przemysłowych, w których wybuch jest miejsce, w zamkniętej przestrzeni bądź zamkniętej niecałkowicie. Szybkie wykrycie przyrostu ciśnienia w urządzeniach to jeden z podstawowych czynników, który daje uniknięcie wybuchu.

Podstawowym zadaniem systemu HRD jest zapobieganie powstawaniu dużego ciśnienia podczas wybuchu, dzięki temu zmniejsza się powstawanie zniszczeń w instalacji, zmniejsza się czas postojów, ale przede wszystkim poprawia się bezpieczeństwo ludzi. System HRD polecany jest do zabezpieczenia zbiorników i silosów zawierających substancje proszkowe, młynów, mieszadeł, instalacji filtracyjnych, suszarek także wielu podobnych urządzeń przemysłowych. Każdy system, aby funkcjonował dobrze i szybko, powinien produkować się ze specjalnych elementów, jakimi są, czujniki ciśnieniowe i optyczne włożone w maszynach zaś w halach produkcyjnych, system sterujący oraz butla hrd zawierająca substancję gaszącą. Strategia działania polega na teście i wykorzystywaniu wskazań oraz szybkiej i dobrej reakcji. Wykrycie wybuchu podejmuje się dzięki zastosowaniu czujników ciśnieniowych, detektorów iskier oraz płomieni. W chwili pojawienia się płomienia bądź iskier czy w form, gdy przyrost ciśnienia przekroczy maksymalny, dopuszczalny poziom bezpieczeństwa, błyskawicznie przesyłana jest wiedza do centrali zarządzającej, która odpowiada za przetworzenie reklam zaś w razie potrzeby błyskawiczne otwarcie zaworu butli zawierającej substancję chemiczną. Po rozpoczęciu wykonywania poprzez system zarządzający następuje rozpylenie chemikaliów gaśniczych poprzez użycie specjalnych dysz, co prowadzi bardzo intensywnym i efektywnym stłumieniem wybuchu. Najważniejszą cechą, którą charakteryzuje systemu HRD jest okres reakcji, który od momentu wykrycia wzrostu ciśnienia do rozpylenia substancji miany istnieje w milisekundach.