Diagnoza statyczna

Elektryczność statyczna jest niezmiernie gorąca i w myśli wszechobecna. Jej wyładowania zwłaszcza w treści zagrożonej wybuchem zmierzają do stworzenia iskry i w konsekwencji do eksplozji. Każdego roku w Europie dochodzi do 400 zdarzeń połączonych z wyładowaniami energii elektrostatycznej, ale ważna im w nieskomplikowany sposób zapobiegać stosując proste dania oraz metody, które są wydajne i powszechnie dostępne.

Aby odprowadzić ładunki wykształcone i zarobione w ciągu przemysłowym, należy zbiornikom, pojemnikom, cysternom zapewnić electrostatic earthing, czyli uziemienie elektrostatyczne . Chodzi do tego sensie posłużyć się mocnym zaciskiem czy innym niezawodnym połączeniem ochranianego dania z starannie dobranym kablem, zdolnym do zarządzania ładunku elektrycznego do właściwego punktu uziemienia. Regułą jest przyjazne powiązanie z uziemieniem, niestety w tokach produkcyjnych takich artykułów jak lakiery, żywice, farby, rozpuszczalniki czy produkty wybuchowe dochodzi często do sytuacji, w jakiej elementy przetwarzania, mieszania lub pojemniki na wymienione substancje, mogą być pokryte wieloma ich warstwami lub rdzą. W klubie z powyższym, osłabiają one podejmowanie zacisków lub innych form uziemiających obsługiwanych przez biura. Według dyrektyw ATEX zaciski uziemiające muszą spełniać szereg wymagań, by mogły być obsługiwane w powierzchniach zagrożenie wybuchem. Nie mogą stanowić pokryte materiałem służącym do stworzenia iskrzenia w częstych warunkach książce. W atmosferze niebezpiecznej, o silnym zagrożeniu zapłonem i wybuchem wskazane są regularne kontrole stanu narzędzi ludziach do uziemienia. W efekcie eksploatacji, powstawania korozji oraz mechanicznych uszkodzeń, dochodzić może do wadzie i nieszczelności układów, w zysk czego przestaną one pełnić naszą rolę. Jest owo pozycja bezpośredniego zagrożenia dla personelu i wszelkiego domu. Dzięki rozwojowi technologie, można już coraz częściej spotkać systemy uziemienia statycznego, jakie są zintegrowany system kontroli. Wyposażone są we wskaźniki i blokady zapobiegające zapłonowi. Musimy zdawać sobie sprawę, że przy rozwoju technologii i realizacji, w dobie wpływie na wzrost sprzedaży i obrotu, cała technologia jest ściągana na coraz bliższych i efektywniejszych metodach produkcji. Wzmożony ruch powoduje naturalny wzrost liczby powstających ładunków elektrostatycznych, czego końcem są późniejsze wyładowania. To działanie człowieka i siła na jak najlepszy rezultat zagraża bezpieczeństwu jego jednego.