Dyrektywa atex 2014 34 ue rozporzadzenie

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Sprowadza się do produktów danych do pracy w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić surowe wymagania odnoszące się nie ale do bezpieczeństwa ale również do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestię przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i powiązane z ostatnim całe procedury oceny w centralnej mierze uzależnione są od poziomu zagrożenia środowiska, w którym dane narzędzie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić określony produkt, by mógł być traktowany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Jest ich dwie. W wczesnej części spotykają się urządzenia, które dostosowuje się w podziemiach kopalni natomiast na powierzchniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa zwraca się do urządzeń, które zaczyna się w innych miejscach, ale jakie potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla całych urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej wrażliwe wymagania ważna z łatwością odkryć w częściach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia przyjęte do pozycji w okolicach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być jasny, widoczny, trwały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub pojedyncze dania w charakterze zapewnienia zgodzie z aktualnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.