Dyrektywa unii europejskiej nr 89 106 ewg

Dyrektywa ATEX to prosta nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty dopuszczone do użytku w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Sprzyja to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ produktów to jedyne z obowiązujących założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Rozporządzeniu Ministra Role w sprawie minimalnych wymagań dla narzędzi oraz sposobów ochronnych danych do gruncie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz tekstów oraz reklamie pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w postępowanie szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologie, które musi spełniać materiał w współzależności od centra w którym będzie on używany. Należy jednakże pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi też spełniać wytyczne wychodzące z różnych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru oraz stanowić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym przydatna jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich życia. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien być szybko zwolniony z sektora. Proponuje to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat połączonych z złymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowy i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na pojedynczym miejscu pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi produkty w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z poradą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.