Dyrektywa unijna piecyki gazowe

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Używa się do wyrobów przeznaczonych do kariery w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić rygorystyczne wymagania przenoszące się nie jedynie do bezpieczeństwa a zarówno do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

https://pro-trt-projekt.pl/oferta/system-przeciwpozarowySystem przeciwpożarowy - Pro TRT Projekt

W badaj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze połączone z obecnym całe procedury oceny w głównej mierze uwarunkowane są od stanu zagrożenia środowiska, w którym specjalne urządzenie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać dany produkt, żeby mógł być stosowany w okolicach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie ważne zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Stanowi ich dwie. W podstawowej części znajdują się urządzenia, które łączy się w podziemiach kopalni i na przestrzeniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część łączy się do urządzeń, które daje się w przyszłych miejscach, ale jakie mogą istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń chodzących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej długie wymagania ważna z możliwością odnaleźć w granicach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia zbliżone do aktywności w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być jednoznaczny, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub jedne urządzenia w planie zapewnienia zgody z aktualnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.