Dyrektywa uslugowa ue

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zwraca się do produktów przeznaczonych do roboty w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać ostre wymagania łączące się nie jedynie do bezpieczeństwa lecz też do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W projektuj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także połączone z ostatnim całe procedury oceny w centralnej mierze uwarunkowane są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym dane wyposażenie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić określony produkt, żebym mógł być stawiany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

http://fundacjawop.pl/grupa-wolff/oferta/separatory-metali/

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W początkowej klasie otrzymują się urządzenia, które przyjmuje się w podziemiach kopalni i na powierzchniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część ogranicza się do urządzeń, które kieruje się w następujących miejscach, ale jakie potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludzi urządzeń robiących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej powszechne wymagania ważna z łatwością znaleźć w częściach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania dopuszczone do czynności w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić czysty, widoczny, mocny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub samo wyposażenia w końcu zapewnienia współprace z obecnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.