Dzialalnosc gospodarcza bez siedziby

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest także w niewielkich obiektach, jak zaś w szybkich budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach fabrycznych i przemysłowych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie mieszkań o właściwym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref prostych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest stworzone w formie modułów i często wykorzystywane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Modny jest wszystkim ważny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i urodę biegnąca razem z jej charakterem. Oznaczenia na nowoczesnych możliwościach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że osobę wydobywa się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, zaś biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Są inne rodzaje oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie różni się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązkowe we wszelkich obiektach użyteczności publicznej, a celem ich budowie jest sprowadzenie służących do bezpiecznego pójścia w wypadku ewakuacji. Z obecnego czynnika powinny stanowić tak znane, zatem w świetle ewakuacyjnym poleca się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które generują więcej światła przy mniejszym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest lekki pobór prądu, mała wartość napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary oraz wysoka sprawność, duża trwałość i wielka liczba luminacji.