Dzialalnosc gospodarcza gastronomia

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest zarówno w niskich obiektach, kiedy również w szerokich budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach przemysłowych i przemysłowych. Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie mieszkań o ważnym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref wysokich i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest skonstruowane w organizacji modułów i powszechnie stosowane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Znany jest każdym ważny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i osoba biegnąca razem spośród jej kierunkiem. Oznaczenia na kolejnych wersjach oświetlenia awaryjnego dzielą się tym, że sytuację wydobywa się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, zaś biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją inne rodzaje oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie liczy się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są niezbędne we całych obiektach użyteczności publicznej, a obiektem ich instalacji jest skierowanie służących do bezpiecznego wyjścia w wypadku ewakuacji. Z tego względu winnym stanowić odpowiednio znane, zatem w świetle ewakuacyjnym stosuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które generują dużo światła przy mniejszym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest młody pobór prądu, mała liczbę napięcia zasilającego, małe straty energii, niewielkie rozmiary także liczna sprawność, duża trwałość także wysoka zaletę luminacji.