E controllingjatengprovgoid

Controlling gospodarczy jest integralną częścią controllingu w wszystkiej dużej firmie. Controlling cieszy się ustalaniem zapotrzebowania na zabiegi finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a dodatkowo płynnością ekonomiczną oraz analizą efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozdzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling wykorzystano w latach trzydziestych w USA. Na Odległy Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do polskiego świecie przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz szersza wielkość i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można obejrzeć, że z controllingiem mamy do czynienia wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system panowania w firmie, - Firma nastawiona jest na zarabianie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki stanowi robić, że firma pracuje efektywniej, - Realizowana jest rachunkowość zarządcza, która idzie na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza nowości w jej organizacji. Zmienia się jej jednostka organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a też obieg dokumentów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez dobrych programów komputerowych. W controllingu finansowych składa się szczególny wpływ na skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie ma znaczenia, gdyby jesteśmy do tworzenia z rachunkowością zarządczą.