Eksplozje w metrze

Bezrobotni, zapisani w urzędach pracy mogą oczekiwać na 40 tys. zł dotacji, że zdecydują się na start działalności gospodarczej. Metoda nie jest zbyt skomplikowana, a wysokość dofinansowania zachęca do przyjęcia ryzyka.

Jednak, aby zaczęta działalność przyniosła oczekiwany efekt należy znacznie się przygotować. Wybierając branżę, sporządzając biznesplan należy uwzględnić wszystkie obciążenia publicznoprawne jakie trzeba będzie wydawać oraz dodatkowe obostrzenia powstające z ustaw podatkowych.

Dokonując rejestracji należy precyzyjnie wskazać rodzaj prace gospodarczej która będzie realizowana, formę opodatkowania oraz zarejestrować się do ZUS. Mając uprawnienia do płacenia składek na preferencyjnych warunkach w tekstu ZUA należy wpisać symbol 05700. Niższe składki na ZUS można opłacać przez 24 miesiące.

Rodzaj pracy gospodarczej, tworzonej na pracę osób fizycznych określi termin instalacji kasy fiskalnej. W niektórych przypadkach kasę należy zainstalować przed wykonaniem pierwszej sprzedaży, w drugich w określonym czasie, natomiast w kolejnych przypadkach po spełnieniu określonego obrotu. A już wcześniej trzeba rozglądnąć się za odpowiednim urządzeniem. Kraków kasy fiskalne oferuje pełen wachlarz modeli urządzeń fiskalnych, odpowiednio dopasowanych do wybranych branż.

Rejestracja kasy fiskalnej przebiega dwuetapowo. Najpierw należy poinformować właściwy urząd skarbowy o zamiarze instalacji fiskalnej – czas tenże nie jest oczywisty, tak to zawiadomienie można oddać w tytule nawet dzień przed instalacją. Następnie w przeciągu 7 dniu po instalacji, należy poinformować urząd, że kasa została zainstalowana. Jeżeli kasę fiskalną zainstalowano w obecnym terminie, złożono odpowiednie dokumenty do urzędu można się starać o zwrot poniesionego koszcie na zakup, w wysokości 700 zł, nie więcej jednak niż 90% wartości kasy.

Inna ważna decyzja dotyczy podatku VAT. W niektórych wypadkach warto zobaczyć się jako podatnik VAT, czasami niezbędna jest zwłoka przynajmniej do punktu przekroczenia określonych obrotów – tj. 150.000 zł. W niektórych branżach, np. handel paliwami lub metalami dobrymi nie ma nadziei z wzięcia ze zdjęcia, więc z dniem rejestracji działalności gospodarczej należy zarejestrować się na druku VAT-R.