Etyka w zawodzie psychologa

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-optima/comarch-erp-epracownik/

W nowych czasach zawód psychologa jest silne znaczenie. Kiedyś wizyta u psychologa stanowiła dla nas bardzo wstydliwa, także ten fakt chronili przed innymi. Obecnie społeczeństwo stanowi wysoce świadome tego jaką korzyść niesie psycholog. Przesuwa się to na ogromniejszą sumę osób, które przyjmuje się na konsultację do ostatniego specjalisty. Aczkolwiek nie wszyscy dobrze wiedzą czym zajmuje sie psycholog. Niestety do chwili tej zawód ten nadal jest mieszany z drugimi profesjami, ponieważ zdrowiem psychicznym ludzi przejmuje się wielu specjalistów np., psychiatra czy terapeuta. Co zatem wyróżnia zawód psychologa z drugich profesji?

Wykonywanie tego zawodu polega przede każdym na oferowaniu usług psychologicznych, a szczególnie na diagnozie psychologicznej, orzekaniu i opiniowaniu i przynoszeniu poradzie psychologicznej. Żeby móc stać psychologiem należy najpierw uzyskać dyplom magistra psychologii, odbyć staż oraz należy zostać wprowadzonym na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologów.Psycholog to zawód zaufania publicznego, co z osoby, która robi ten zawód wymaga profesjonalizmu, ale też nieskazitelnego charakteru, jaki będzie działał w wykonywaniu pracy razem z zasadami etyki zawodowej. Psycholog to osoba, która nastawiona istnieje na niesienie pomocy i dawanie oparcia osobom, które w poszczególnej chwili go potrzebują. Społeczeństwo ufa osobom, które służą zawody zaufania publicznego. Stąd oraz osoby też winnym stanowić odpowiedzialne, gdyż wtedy ale z nich chce zdrowie i życie własnych osób.Psycholog to również wolny zawód, który cechują wysokie umiejętności i umiejętności jak również zajęcie w prowadzoną pracę.My, zwykli zwykli ludzie znacznie często psychologa utożsamiamy z psychiatrą. Rzeczywiście osoby, które odbywają te zawody budzą się właściwie tym samym, jednak należy pamiętać, że posiadają zupełnie inne dziedziny. Warto mieć też o tym, że psychiatra stale współpracuje z psychologiem, co jest może przyczyną mylenia tych zawodów zaufania publicznego przez różne osoby.