Filtrowanie liniowe

W wielu gałęziach przemysłu mamy do podejmowania z potrzebą odpylania pyłów, które działają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są toż absolutne procesy związane z zmianą węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły występujące w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki został wytworzony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych liczymy w możliwości narzędzia i wszystkie instalacje zrobione razem z prawą dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą być one użytkowane dla odpylania pyłów przylegających do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze systemy filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwoli obecne na tworzenie ich w którymkolwiek miejscu, jaka jest zaliczona do strefy niezagrożonej wybuchem jak więcej w przestrzeniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta stosuje systemy automatycznie działające na początek ciśnienia szybkiego i wyłączające w zarodku powstający wybuch. Organizm jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, daje go do centrali, która z kolei rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zniesienia to tylko około 60 ms. Bardzo silne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Wiąże się ona do użytkowania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym systemem, ciśnienie jakie występuje w ochranianym urządzeniu zostanie skrócone do cen niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego typu wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania czyli nie, zbudowane ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z pomoce na kształt płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest pasowanie strefy trudnej w powierzchni obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w terenie konkretnej instalacji, całe jej stron i podzespoły są łączone w taki system, aby one też nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.