Gastronomia zerkow

Powstający z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to nazwa interaktywnego procesu szkolenia, dokonującego się za pośrednictwem technik związanych z naukami psychologicznymi. Jest wtedy typ szkolenia pracowników polegający na tworzeniu procesu decyzyjnego w końca zaspokajania ich spraw zawodowych, co pomaga indywidualnym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa wzroście oraz umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego gatunku działania są coachowie, którzy tworzą ze znajomymi użytkownikami na innych płaszczyznach np. w układu spośród ich biznesem, rozwojem prace zawodowej, a także omawiają kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z własnymi typami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie trafniejszych decyzji, pełniejsze używanie ich własnych predyspozycji, sprecyzowanie naszych projektów i skupienie na optymalizacji działań jadących do ich spełnienia. Coaching stanowi proces samodoskonalenia, którego najważniejszym celem jest poprawienie pewności siebie klienta oraz okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych zmian w oparciu o jego osobiste poglądy i programy intelektualne. Innymi cechami ważnymi w szkoleniach dla  pracowników w budowie coachingu są:

coaching jest kierowaniem całkowicie dobrowolnym; coach nie posiada prawa wyznaczać klientowi żadnych woli; nie uczy ludzi, tylko chroni im w procesie pokazywania się; jest zrobiony na bazie pytań i stymuluje myślenie; musi panować atmosfera szacunku i pomocy poglądów klienta; projektem jest doprowadzanie do konkretnego dokonywania zmian.