Gaszenie pozaru benzyna

Pożary, które dochodzą w zamkniętych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze najczęściej są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę stawia się w mieszkaniach, w których masę wynosi około 500 m3. Powinny toż być umieszczenia szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie że istnieć wykorzystana, ze powodu na jej bardzo prosty ciężar właściwy, co przenosi się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej i jest mało funkcjonalne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich zdobywa się parę wodną do bezpieczeństwa i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy dopasowuje się też do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią być ugaszone w rezultatu związku z wodą.

Para wodna prawdopodobnie istnieć wyjątkowo stosowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie obecnym bardziej aktywne im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w strefie spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w rozmiarze strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest wybór dużo funkcjonalny przy użyciu pary nasyconej, która proponowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.