Gniazdo silowe przeciwwybuchowe

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe wymagają być dawane na mierze unijnej dyrektywy atex. Jednym z rodzajów zabezpieczeń przeciwwybuchowych jest bezpłomieniowe odpowietrzanie.

 

https://www.grupa-wolff.eu/oferta/dozownik-celkowy/ system celkowy Dozownik celkowy - dobór, dostawa, montaż, serwis GRUPA WOLFF

Odpowietrzniki bezpłomieniowe to narzędzia, które tworzą zapobiegać przedostawaniu się płomienia do mieszkania pomieszczenia. Dzięki zaworowi blokującemu następuje zablokowanie strefy wybuchu.

W rezultatu bezpłomieniowego odpowietrzania możliwa jest gwarancja i bezpieczeństwo aparatów procesowych przed szkodliwymi i często tragicznymi skutkami wybuchów. W obszarze procesu bezpłomieniowego odpowietrzania robi się zmniejszenie poziomu ciśnienia wybuchu w okolic aparatów, aż do takiego poziomu, jaki można przyjąć za bezpieczny. W terminie gdy ciśnienie uzyskuje określoną wartość otwierają się panele odciążające lub klapy przeciwwybuchowe. Ich dopuszczenie oznacza wyprowadzenie do grona nadmiernego ciśnienia, płomienia, produktu niespalonego oraz spalonego.

Odpowietrzanie bezpłomieniowe z przeznaczeniem pewno stanowić używane w pomieszczeniach zamkniętych, z wycieczki na ostatnie, że skutki pożaru nie będą się przedostawały poza chroniony aparat.

W kierunku bezpłomieniowego odpowietrzania zapewne żyć przydatnych kilka różnych rodzajów urządzeń. Kwalifikuje się do nich jednowarstwowy panel odciążający oraz trójwarstwową płytkę bezpieczeństwa. Wszystkie z obecnych urządzeń otrzymuje się w właściwym użyciu. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje zastosowanie w dziedzinie spożywczej oraz przemysłowej. Wyposażenie jest często stosowane w toku sterylizacji. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa również wydobywa się w popularnym użyciu. Zabezpiecza przed wybuchem poprzez zmniejszenie ciśnienia lub próżni.