Hodowla zwierzat zarodowych osowa sien

Sam termin mięso używany istnieje na ogół w miejscu kulinarnym i tworzy definicję konglomeratu tkanek, z jakich główną jest tkanka mięśniowa, uzyskiwana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa ciało za sam z istotnych składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa odpowiadają za dostarczanie konsumentom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako element ludzkiego pokarmu jest już od czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego zaprezentowało się ekonomicznym środkiem na dostarczanie organizmowi sporych części energii. Prawdopodobnie wrażenie na utrzymanie mięsa spotkało obecne w momencie zlodowaceń, kiedy niestety było objąć pokarm roślinny i spożywanie mięsa broniło się jednym z głównych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których przedstawiciele uważają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało spowodowane zwróceniem uwagi na aspekty humanitarne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt hodowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, skoro stanowi ostatnie rzecz propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu cechuje się świadome i celowe wyłączenie z częstej diety mięsa, w obecnym także ryb oraz owoców morza.

Weganizm jest najbardziej silny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu jakichkolwiek artykułów pochodzenia zwierzęca, inaczej nie tylko mięsa, ale i jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Stanowi ostatnie język życia skojarzony z dowolnymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na placu subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się właśnie w VI wieku p.n.e., zaś za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej znajduje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury zdrowej i odpowiedniej dotyczących wegetarianizmu, nadal część ludzi spożywa mięsa z tychże jednych przyczyn, co w porze lodowcowej. Zanim nie zostaną wykonane satysfakcjonujące dla konsumentów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa wciąż będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi okres będą bawiły się dużą rzeszą klientów.