Instytut psychiatrii i neurologii oferty pracy

Jedną z prawdziwych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest wybierający się już w Warszawie, ubrany w 1951 roku z propozycji grup psychiatrów i neurobiologów, w tym ważnego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O wartości Instytutu świadczy chociażby fakt, że z 1992 roku współpracuje w obszarze badań naukowych i ćwiczeń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne pytania w dziale psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w mocy kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w rozmiarze tych części (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja oraz leczenie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi również działalność wydawniczą (dwa czasopisma o zasięgu międzynarodowym), rozwijania i przygotowaniu doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci oraz Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i instytuty naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki i Działania Uzależnień). W porządku Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują ciekawe oraz dużo odpowiednie opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście specjalistę do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i wykonywane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z wielkimi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, i jeden budynek wymaga gruntownego remontu, na który brakuje środków. Mała liczba łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej chorych oraz zapewnienia komfortowych warunków leczonym to właśnie część kłopotów Instytutu. Kwestia leków na remonty klinik jest kwestią delikatną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia zależy od "zasobności resortowego portfela". Być chyba, w krótkiej przyszłości, uda się wysupłać sposoby na remont i Instytut będzie mógł realizować swoją misję leczenia od startu do celu.