Kanaly wentylacyjne kwadratowe

W wnętrzach o wielkim zapyleniu miałem, farbami proszkowymi, drzewnymi opiłkami, stanowi duże prawdopodobieństwo wybuchu. Dlatego w wszelkim przedsiębiorstwie przemysłowym chciane są instalacje wspólne z poradą atex (atex installation), które zawierają za zadanie zwolnić z miejsc pracowniczych i atmosfery powstające zanieczyszczenia.  Takie instalacje powinny jako głęboko być instalacjami bezpiecznymi czyli powinno się stosować tam odciągi swoje w skóry ramion samonośnych, ssaw i okapów znalezionych w mieszkaniach zagrożonych. Należy dbać o czystość, stosować odkurzacze przemysłowe, które zwolnią z ziemi nagromadzony pył, systematycznie oczyszczać budowę zaś nie doprowadzać do robienia się w mieszkaniu ogromnej zawartości zanieczyszczeń. Instalacja odpylania winna być uziemiona, nie robić w sobie ładunków elektrostatycznych co prawdopodobnie przynieść iskrzenie i po wybuch. Kanały odciągowe uważają być dokonane ze pewni o grubości ścianek 2 lub 3 mm, nie powinny sugerować się erozji. Zastosowane w takich instalacjach wentylatorów i filtrów przeciwwybuchowych, uznają za zadanie skuteczną ochronę miejsca przed wybuchem. Doskonałym środkiem jest zakładanie w instalacjach odpylania, systemu gaszenia skier i pożaru, już na starcie taki sposób przeciwdziała przyszłej eksplozji. Wszystko to winno stanowić słuszne i zgodne z regułą atex. Łączy się także śluzy, które są odporne na przejścia pożaru przez instalację, klapy lekkie oraz układy samoczyszczące za wielkie natężenie miału w budowy. Pomieszczenia takie pomimo tylu zabezpieczeń jeszcze są pomieszczeniami wysokiego ryzyka, chociaż spełniają wszystkie umowy dodatkowo są wspólne z określonymi dyrektywami, powinno tam żyć jak najmniej mężczyzn również toż wyłącznie osoby, które w takich pomieszczeniach pracują. Przestrzeganie wszystkich norm i ilości jest sprawą najważniejszą, a usuwanie przyczyn ewentualnego wybuchu priorytetem. Wszelkie sprzęty i akcesorium objęte dyrektywą atex tworzą swoje specjalne oznaczenia i certyfikaty znajdujące się w pomieszczeniu pracy urządzenia. Maszyny, urządzenia instalacje objęte wspomnianą dyrektywą, dzielimy na dwie grupy: funkcjonujące w górnictwie, tworzące w niezwykłych pomieszczeniach. Ta zwłaszcza ważna zasada chroni wszystkie przedsiębiorstwa.