Kasa fiskalna farex perla

Na polem Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które dopuszczają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i budynków, natomiast nie rzadko również do utraty dobrego życia. Do wybuchu może wywołać powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest tworzona, robiona i gromadzona w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową zachodzi zawsze w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich i na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Organizacji Europejskiej, i stosowanego w tle podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty zajścia w mieszkanie dyrektywy ATEX każde tego gatunku urządzenia muszą być certyfikat ATEX natomiast być znane odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do używania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób zarabiających w gronu narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest wdrażana do sprzętów będących własne źródło zapłonu, bo w ich sukcesie istnieje możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej i szerszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest zwykłym rozporządzeniem, to wśród korzyści płynących z podporządkowania się temu dobrzy można nazwać:

zagwarantowanie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla zatrudnionych w punktach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuki, zapewnienie wymaganej jakości akcesoriów do obrotu handlowego na placu Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa oraz higieny rzeczy a osób odpowiedzialnych.