Kasa fiskalna grupa kst

Ostatnie kolei w ustawie o VAT, które zaczęły obowiązywać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy fiskalnej wśród nowych grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest usunięta z obowiązku wydawania paragonów, to instytucji świadczące nasze usługi klientom indywidualnym są zobligowane do rozliczania pracy z wykorzystaniem kas fiskalnych.

Kto musi posiadać kasę fiskalną? Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które naszą praca prowadzą do kobiet fizycznych (B2C). A firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z serii jeśli przedsiębiorca rozpoczyna rola w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów wydawanych przez kasę fiskalną.

system zarządzania dokumentami

Pomoc i cele związane z byciem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie korzystać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do naszego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie używana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne oraz proste - opisane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy spełnić przed podjęciem używania kasy, uzależnione są zarówno z ulgą, jaką można uzyskać za zakup kasy. Ulga, powiązana z nabyciem kasy, wynosi do 90% kosztów zakupu kasy, przecież nie dużo niż 700 zł. Posiadacz kasy musi również pamiętać o jej stałym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może występować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego sezonu może spowodować konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to zarówno konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom oraz przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata wynosząc z zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim były wręczone. Użytkownik kasy musi też drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - wytwarzane przez kasę fiskalną.