Kasa fiskalna jako srodek trwaly

Przedsiębiorcy prowadzący kampanię gospodarczą, w jakiej zajmują kasy rejestrujące muszą przestrzegać bardzo wielu wymogów. Drinkom spośród nich istnieje obowiązek posiadania papierowych rolek z kopiami paragonów przez znany w podobnym rozporządzeniu okres, jaki z 2013 rokiem uległ przedłużeniu.

Do 31 grudnia 2012 roku na platformie rozporządzenia Ministra Finansów z 2008 roku obowiązywał okres przejściowy zgodnie z jakim kopie paragonów fiskalny powinien było trzymać przez okres dwóch lat. Rozpocząwszy z początku roku 2013 przechowywanie paragonów z kasy fiskalnej uległ zmianie i stał przedłużony na moment lat pięciu. Podatnicy rejestrujący sprzedaż na kwotach fiskalnych w roku 2013 powinni wziąć kopie paragonów dokumentujących sprzedaż za rok 2012 i 2011, natomiast wcześniejsze kopie paragonów można trwale zniszczyć. Ale muszą dbać jednocześnie o tym, że zarchiwizowane kopie paragonów z 2013 roku muszą przestrzegać aż do roku 2018, ze względu na to, że okres pięcioletni miany jest od końca roku kalendarzowego, w jakim upłyną termin płatności podatku. Dlaczego przechowywanie kopii paragonów fiskalnych ma okres pięciu lat? Przede każdym ze powodu na to, że czas przedawnienia się zobowiązania podatkowego wynosi właśnie pięć lat. Jest wiele obaw czy archiwizowanie kopii paragonów przez tak duży stan jest wskazane. Jednakże resort finansów uważa, że pięcioletni okres ma stanowienie dla prawidłowości rozliczeń podatkowych. Kopie paragonów są jedynymi dowodami, które dokumentują sprzedaż, jej wielkość wartość i stawki podatkowe. Na wycieczkę jednak zasługuje fakt, że mimo że ustawodawca wskazał określony okres do archiwizowania kopii rolek z paragonami fiskalnymi to nie wskazał jakości w jakiej winnym być one pozostawiane. Najtańsze kasy fiskalne kraków przechowują paragony w budowie papierowej.  Kasy droższe z rozbudowanym modułem mają szansa archiwizacji elektronicznej paragonów. Należy dodatkowo mieć, że nawet fakt likwidacji działalności gospodarczej w żaden system nie zwalnia przedsiębiorcy z ustawowego obowiązku przechowywania kopii paragonów z kas rejestrujących.