Kasa fiskalna srodki trwale

Niedługo może pokazać się, że ktoś otrzyma wysoką karę finansową, bo nie wiedział, że musiał prowadzić ewidencję na kwocie fiskalnej. Teraz konieczność instalacji urządzenia fiskalnego novitus deon e , dotyka tych podatników, których obrót przekroczy 20,000 zł. To niewiele niższy obrót niż w ubiegłych latach. Ministerstwo Finansów, będzie wędrować do ostatniego, by tę wartość ograniczyć, tworząc kolejną listę zawodów, w których handlowcy powinni zainstalować kasę, przed pierwszą sprzedażą. Obecnie każda kancelaria i warsztat muszą posiadać obowiązkowo kasę. W przypadku awarii kasy fiskalnej, jeśli nie dysponujemy rezerwową kasą fiskalną - należy całkowicie zwolnić ze sprzedaży.

Jeżeli podatnik nie posiada kasy fiskalnej, a zobowiązany stanowił ją posiadać, będzie skazany karą grzywny do 240 stawek dziennych za nieprowadzenie "księgi". Co gorsza że stać pozbawionym prawa do odliczenia lub zwrotu od podatku VAT 90% ceny zakupu netto, oraz pozbawionym prosta do odliczenia 30% podatku naliczonego w stanie nieposiadania kasy. Karę 240 stawek dziennych podatnik otrzyma i za nierzetelne prowadzenie księgi. Mało tego, jeżeli oprócz tego podatnik nie wykaże tej sprzedaży w ogóle w umowy VAT zostanie również ukarany karą grzywny do 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Jeżeli działalność podatnika dotyczy większości usług transportowych, dystrybucją gazu płynnego, sprzedaży stron do pojazdów, jest połączona z dostawą sprzętu telewizyjnego lub radiowego a tym odpowiednich, części aparatu fotograficznego - podatnik musi mieć kasę fiskalną. Tak jedno jest jak bawi się dostawą wyrobów z metali szlachetnych, przy dostawie danych komputerowych, bądź produktów oddanych do użytkowania, czy na aukcja. Obowiązek bez sensu na roczny dochód dotyczy również sprzedaż wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, bez powodu na dowód PKWIU z stałymi elementami. W tymże roku zostanie odebrane rozwiązanie z posiadania kasy fiskalnej przedsiębiorcom, którzy dostarczają usługi na pracę osób nieprowadzących działalności finansowej oraz rolników ryczałtowych. Pod warunkiem, że wszystkie świadczenie podatnika jest dokumentowane fakturą identyfikujące odbiorcę. I sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach pasażerskich w przypadku gdy podobna czynność została osiągnięta za pośrednictwem poczty, banku lub całej instytucji. Teraz ci podatnicy wykonujący tych operacji w 2015 roku muszą korzystać kas fiskalnych po przekroczeniu limitu zwolnienia podmiotowego.