Leczenie depresji i nerwicy

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała depresję za czwarty, najpoważniejszy problem zdrowotny XXI wieku. Przez wiele lat ją rzucano na manowce medycyny, lekceważono, nie cieszono się złymi i zachowano ich tymże sobie. Do dzisiaj depresja pozostaje tajemniczą dodatkowo nie do celu rozpoznaną chorobą.

 

Zły nastrój, smutek, przygnębienie, niskie poczucie swej wartości, nieustanne poczucie winy, czasem myśli samobójcze, wieczny pesymizm oraz wada umiejętności znalezienia przyjemności i przyjemności, zaburzenia snu to jedynie wybrane z jej objawów. Choć utrudnia ona chorym funkcjonowanie w bardzo ważnym stopniu, ponieważ nie są oni w stanie sprostać sobie z codziennymi problemami, jest uleczalna, gdy chory otrzyma szybką i dobrą pomoc lekarską (psychiatryczną), pomoc psychologiczną i wsparcie z najdroższego środowiska i środowiska. Bezpłatna pomoc psychiatryczna jest sporo form (telefon zaufania, kontakt on-line, hospitalizacja, pobyt na oddziale dziennym) również jest świadczona przez wielkie ośrodki:
– centra interwencji kryzysowej – działają całodobowo, organizują wsparcie i spotkania grupowe oraz inne;
– ośrodki pomocy społecznej – oprócz pomocy materialnej oferują usługę psychologiczną i psychiatryczną w Obszarze Pomocy Specjalnej OPS;
– ośrodki pomocy rodzinie – działają do późnych godzin popołudniowych, organizują zajęcia społeczne i prywatne;
– punkty informacyjno-konsultacyjne;
– poradnie psychologiczno – pedagogiczne – każda metoda jest przypisana do określonej poradni, gdzie o usługę mogą ubiegać się dzieci oraz duzi;
– poradnie zdrowia psychicznego.

Do niedawna jeszcze pomoc psychiatry i psychologa była miana za coś wstydliwego, spośród ostatniego same powodu dużo kobiet wolało pozostać jeden na indywidualny ze znajomą wadą. Dziś, na szczęście, ta bariera coraz częściej jest przełamana, coraz dużo głów nie boi się pytać o ochronę. To funkcja licznych akcji podnoszących świadomość mocnych i chorych, przyciągających opinię na granicę tematu i przełamujących konwenanse, że psychiatra więc “tenże z wariatów”.