Obowiazek kasy fiskalnej przy ryczalcie

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w innej walucie jest dodatkowa?

W układu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do tworzenia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszelkiej sprzedaży, a oraz do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który powoduje dane, jakie powinny dostawać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, jakie pragną spełniać kasy rejestrujące zapisane są oraz w artykule 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w kwestię § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w składzie powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, czyli jej skrótu, a i zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili i czasu zmiany; zapisania chwili a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w kolejnej walucie w świadomości fiskalnej, a także przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia wspólnie z podaniem kosztu i złożeniem zapłaty wymaga być zawarty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi stać uczynione z dokładnością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Jeszcze do oznaczenia skrótu nazw walut obcych bierze się oznaczenia, jakie są używane przez Nasz Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma pomysł prowadzić sprzedaż materiałów na pracę konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, więc co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, zaopatrzoną w pracę, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z formy, jaka stała zaprezentowania w badaniu można wywnioskować, iż cena za nabyte produkty jest być uwzględniana w euro, w porządku gdy wartość sprzedaży będzie uwidoczniona w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.