Odpylacz uo1000

Odpylacz wykonany razem z zasadą atex (atex dust collector) jest w formie filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony stanowi dla średnich oraz rozległych instalacji odpylających z propozycją rozbudowy w perspektywy.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwykle w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany materiał jest dostarczany poprzez przenośnik łańcuchowy w postać zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania środka na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest przekazywane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest odkładane do odpylacza. Na przelocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są znane w momencie dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy postępuje w toku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przychodzi do rozprężenia, co robi, że wielkie frakcje spadają na dno leja. Materiał zebrany w leju odpylacza jest dostarczany poprzez przenośnik łańcuchowy do tematu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie produktu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są wysyłane do rękawów filtracyjnych. Po przebrnięciu przez worki filtracyjne, czyste powietrze wpada do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich składników otrzymuje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pomaga oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega ruszaniu się wentylatora po zakończeniu, co prowadzi maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co stanowi zadowalające dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co umożliwiają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w klimacie jego funkcji (on-line) jak a po jego wyłączeniu (off-line).