Pakowanie prozniowe domowe

Próżniowe pakowanie żywności jest najkorzystniejszym sposobem na zabezpieczenie jej przed zepsuciem. Z ostatniej technologie korzystają, zarówno, producenci, jak również gospodarstwa domowe. Można poznać urządzenia do pakowania próżniowego, takie jak pakowarki próżniowe, które szczelnie zamykają efekty w woreczku foliowym, czy w zbiorniku do tego określonym. Urządzenia te robią zgrzewy na ściany worka, jednocześnie usuwając powietrze z wnętrza opakowania.

Tak zapakowane artykuły żywnościowe, np. nabiał, mięso, wędliny, ryby, czy artykuły garmażeryjne, potrafią być kilkakrotnie dłużej przechowywane, zachowując przy tym szczególną wilgotność, konsystencję, gust i smak, a razem są zabezpieczone przed przedostaniem się do pomieszczenia opakowania powietrza, bakterii, czy pleśni. Ze powodu na sposób działania, można wyodrębnić dwa rodzaje pakowarek: komorową i bezkomorową (listwową). Pakowarka komorowa, to narzędzie, w którego wnętrzu nasuwa się worek wspólnie z artykułem. Jej dużą wartością jest organizowanie długości czasu odsysania powietrza, dzięki czemu wykorzystuje się powtarzalność procesu pakowania, i możliwość regulacji poziomu podciśnienia, co stanowi ważne przy pakowaniu dobrych produktów. Wartością jest również możliwość zastosowania w ciągu produkcji, znacznie tanich worków typu PA/PE, co wysoce obniża koszty. Pakowarki komorowe, mogą korzystać następujące funkcje, np. wypełniania opakowania gazem. Na rynku istnieje cały wybór pakowarek komorowych, co kupi na jej odpowiedni dobór, zależny od ilości pakowanych produktów, ich rodzajów, i wielkości. Poświęcone są, przede każdym, dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii, oraz handlu. W pakowarkach bezkomorowych, worek z umieszczonym w produktem, spotyka się na zewnątrz, oraz do środka, na listwę zgrzewającą, plasuje się koniec worka i dociska pokrywą. Do takiego pakowania bierze się worków, lub folii tzw. moletowanych, które dzięki tłoczonej strukturze, umożliwiają odessanie powietrza. Pakowarki listwowe idą na pakowanie produktów o niespotykanych kształtach, np. bardzo duża kiełbasa. Wadą istnieje jeszcze wielu niższy koszt zakupu niż pakowarek komorowych, i wadą niższa wydajność i ogromniejsze koszty eksploatacji, poprzez stosowanie droższych opakowań. Przeznaczone są zwłaszcza dla przeciętnej gastronomii i gospodarstw domowych.