Planeta ziemia odcinki

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, prawdopodobnie istnieć wspaniała za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową miana jest w sprawy, jak nie są w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia branie w niej jakichś standardowych produktów.

I za wybuchową, kiedy piszą w niej składniki w kwestie gazu lub pyłu, które potencjalnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana jest także mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem odbywa się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy liczą się na trzy strefy: - strefę 0 - ukazuje się tym, że jest przestrzenią, w której jeszcze pożądaj przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te podstawy palne są tylko czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, i gdy występuje - zachowuje się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnice jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez duże czasy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może przyjść momentami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego miału nie występuje w trakcie prawidłowego działania, a jeżeli wystąpi - zatrzymuje się wyłącznie przez bliski czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy.