Przemysl chemiczny nowej ery

W budynkach przemysłowych, zwłaszcza tych połączonych z częścią chemiczną, elektryczną i gazowniczą, zachodzi ryzyko poważnych wypadków takich jak pożary, wyciek niebezpiecznych substancji, które potrafią skończyć się poważnymi konsekwencjami dla wielu pracowników obiektu, a i środowiska. Z wielu statystyk wynika, że największy kłopot trwa w cieniu odpowiednich systemów zarządzania ryzykiem, a bezpieczeństwo procesowe zależy właśnie z zarządzania tym elementem.

Przy zarządzaniu ryzykiem podaje się różne formy, oparte na kalkulacjach prawdopodobieństwa zajścia danych zdarzeń. Są wtedy strategii porównawcze z własnymi podobnymi obiektami, przeglądowe i analityczne. Ponadto skutki potencjalnych wypadków i różni się na jakości, według stopnia stwarzanego zagrożenia. Nie reguluje to tak, że można nie mieć pod uwagę zagrożeń o mniejszym stopniu konsekwencji - należy unikać każdej negatywnej ewentualności.

Process safety to bezpieczeństwo procesowe u którego podstawą jest regularnie przeprowadzanie szkoleń załogi, a ludzie odpowiedzialni za jedno bezpieczeństwo procesowe winno stanowić sprawdzonymi zawodowcami. Nie można bagatelizować tego zakresu przy działaniu i dostarczaniu kadry obiektu przemysłowego. Inne elementy również trzeba wziąć pod uwagę. Konserwacje obiektu w właściwych odstępach czasowych, zapewnienie odpowiedniej dawek i wartości sprzętu, stworzenie możliwości eliminacji skutków wypadku (np. gaśnice w projekcie minimalizacji pożaru, drogi ewakuacyjne, to wyłącznie połowę spośród ostatniego co powinien mieć pod opiekę rozważny kierownik obiektu. Następstwa zlekceważenia ryzyka powodują najczęściej zamknięcie obiektu na skutek reperkusji prawych i kar, konieczność wypłacenia odszkodowań pracownikom oraz mieszkańcom okolic fabryk którzy ucierpieli może pochłonąć większość finansów przeznaczonych na plany rozwojowe. Zachowane bezpieczeństwo procesowe i dbanie o jego pewną jakość powinny być same z ważniejszych punktów zarządzania każdego obiektu.