Przenosnik elliota

Drinkami z najczęściej wykorzystywanych akcesoriów do transportu i dozowania materiałów sypkich są podajniki ślimakowe, nazywane również przenośnikami. Znajdziemy je w właściwie wszystkim zakładzie produkującym suche mieszanki, jednakże nie tylko. Miejsc, w jakich podajniki znajdują swoje zastosowanie jest dobrze więcej i nie sposób wszystkie wymienić.

Podajnik ślimakowy jest narzędziem, które jest do transportowania przeróżnych pyłów, od bardzo ograniczonych do ziaren o dużej granulacji. Dzięki temu jego użycia są bardzo szerokie. Ponadto dodatkowym atutem tego podejścia jest fakt, iż transport tychże pyłów odbywać się może zarówno w stanie, jak również pod dowolnym kątem.

Istnieje podział przenośników ślimakowych na przenośniki rurowe oraz korytowe. Ważne z nich ukazują się większą miarą i - co za tym chodzi - większą wydajnością. Jeśli zaś idzie o przenośniki korytowe to ich wyjątkowym atutem jest fakt, że pozwolą na deski wstęp do przenośnika co z zmiany jest niezbędne w pozycji, gdy potrzebujemy kontrolować trasę transportu.

Projektując przenośniki ślimakowe liczy się pod uwagę przede wszystkim wydajność godzinową. Odpowiednio dobrane produkty i specyficzna budowa gwarantuje długą żywotność takiego narzędzia i niezawodność, chociażby w wypadku przenoszenia ciężkich ściernych materiałów.

Istotnym jest, że przenośniki ślimakowe zazwyczaj są wykonywane razem z specjalnymi wytycznymi podanymi przez użytkownika. Szczególnie istotą kwestią jest długość i średnica urządzenia, ale jednocześnie umiejscowienie wlotu i wylotu oraz ustalenie kąta nachylenia. Często prowadzi się wersje wzmocnione podajników ze względu na pracę urządzenia w szczególnie ciężkich warunkach.

Zainteresowanym jest znaczna skala obszarów, w których mogą by wykorzystywane wspomniane podajnik. Ważna je znaleźć zarówno w betoniarniach, przy piecach grzewczych jak natomiast w przemyśle spożywczym. Bardzo często korzysta się z nich w trakcie obróbki zboża, na model do jego przewidywania istniej te czyszczenia. Z podajników ślimakowych chętnie korzystają także hodowcy, którzy przy ich zastosowaniu mieszają i dostarczają suchą karmę zwierzętom.