Pyly zawierajace wolna krystaliczna krzemionke

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe posiadają największe prawdopodobieństwo dla zdrowia zarabiających w takim środowisku osób.

Ze względu na zarobek na okres zdrowia pyły dzielimy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Podstawowym stanowiskiem w centrum emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest wydajne zapobieganie przez stosowanie prywatnej oraz społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze stare oraz mokre. Najczęściej wykorzystywane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z powierzchnią filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to niepowtarzalny z najniższych odpylaczy o niskich kosztach instalacji. Wadą tego rozwiązania jest niska skuteczność odpylania, a przeważnie są używane w zestawieniu z różnymi odpylaczami. Znacznie poważną skutecznością działania prezentują się odpylacze filtracyjne. Stosowane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są samą z najbliższych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w końca zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki powstające na zysk przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, indywidualne rozwiązania wymagają istnieć użyte dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą posiadać certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego uzależniony jest od gałęzi przemysłu a od określonego zagrożenia.