Rekrutacja kadry zarzadzajacej

Zintegrowany system sprzedaży detalicznej został zaprojektowany, chorując na zasady organizacje zarządzające dużymi sieciami sprzedaży. Prawe i funkcjonalne zarządzanie sieciami sprzedaży to znakomite wyzwanie. Korzystanie z takiego systemu umożliwia kadrze menedżerskiej dojazd do indywidualnych analiz i reklamy zarządczych.

Zwykłym ludziom program dostarczać jest przyjazne narzędzie, zezwalające na wydajną działalność na wszystkich stanowiskach. Przez system sprzedaży jesteśmy okazja całościowo wdrożyć najnowocześniejsze lekarstwa na wszystkie poziomy w przedsiębiorstwie. Mając z planu mamy drogę w sposób różnorodny usprawnić zarządzanie organizacji, zaczynając z sprzedaży detalicznej, poprzez dystrybucję, logistykę i rachunkowość, przebywając na żądaniu. Poprzez szereg dużych możliwości program sprawdza się w każdego rodzaju sieciach sprzedaży, układających się z kilkunastu, po kilkuset sklepów. Dobrze zbiera się oraz w małych sieciach sprzedaży. Nieograniczone pole działania systemu sprzedaży detalicznej powoduje możliwość obsługi wszystkich obszarów działalności sieci sprzedaży.

W jego skład wchodzą następujące elementy:

szeroki i wielobranżowy system sprzedaży detalicznej, moduł Manager, którego poleceniem jest kierowanie, projekt centralnego zarządzania magazynami i dystrybucją, gwarantuje on zarówno za jak najszybsze wykorzystanie warunków prowadzenia kampanie gospodarczej.

Program jest również specjalistyczny, zintegrowany system finansowo-księgowy i personalno-płacowy, który za znaczenie jest umożliwić kompleksową obsługę wszystkich procesów zarządzania siecią sprzedaży detalicznej.

System sprzedaży detalicznej ma również wiele wsparć dla klientów. Umożliwia wiele funkcji, które ułatwią dokonanie zakupu. Wymienić można szereg zalet m.in. multimedialne stanowiska samoobsługowe dla mężczyzn, które poprzez zeskanowanie kodów kreskowych umożliwiają dokonanie szybkiej płatności za produkty.