Rozwoj przemyslu na wyzynie slaskiej spowodowal zanieczyszczenie powietrza

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na dobry wynik produkcyjny, energia i siła procesów w częściach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im bardziej nasilony jest proces produkcyjny, tym nic powstaje ładunków, które wymagają zostać zneutralizowane, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może wywołać do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej skry także tym tymże spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego modelu problemów polecają się firmy, które wykorzystują w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który wykorzystywany jest na wzór w wypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości zbierają się niezliczone liczby ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest konieczne już przed dołączeniem do załadunku. Wybiera to ryzyko powstania zapłonu. Inne trudne sytuacje są zajęcie w wypadku rur, zaworów, dmuchaw, które w ciągu produkcyjnym materiałów sypkich na efekt wibracji lub wybrania mogą zostać oddzielone z siebie i powodować zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy i duże pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie stanowią także nieuziemione pojemniki stosowane w ciągach mieszania i miksowania. Praktycznie każdy klub w procesie produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy należy o załadunek środków do elastycznych kontenerów, bądź również o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest wskazane, ponieważ może prowadzić do wyładowań pomiędzy personelem a narzędziami i pojemnikami, zaś w okolicy zagrożonej początkiem może sprawić do zapłonu i eksplozji.