Separator magnetyczny kaskadowy cena

Teraz na polskim rynku widocznych jest sporo systemów magnetycznych, jakie mają specjalny kształt pola magnetycznego, dzięki czemu podejmuje się dużo trudną wartość magnetyczną nawet w znaczącej odległości od separatora. Siła magnetyczna produkowana jest przez magnesy ferrytowe. Separatory magnetyczne nadprzenośnikowe służą specjalnie do usuwania elementów metalowych z przenośników taśmowych i zsypów. Są również do ochrony urządzeń takich jak kruszarki i młyny.

 

Jakie typy separatorów wyróżniamy?
Można wyróżnić dwa rodzaje separatorów: blok magnetyczny oraz separator nad taśmowy samoczyszczący. Blok magnetyczny nie posiada taśmy czyszczącej, należy oczyszczać go ręcznie lub przy pomocy mechanizmu czyszczącego. Ten rodzaj separatora dopasowuje się w wypadku, gdy spodziewana ilość żelaza będzie słaba lub do ochrony danych urządzeń. Natomiast separator nadtaśmowy samoczyszczący umieszczany jest ponad przenośnikiem, który zapewnia pole magnetyczne o znacznie szerokiej skali. Należy zaznaczyć, iż stanowi zatem pewnie dla miejsca pracy. Czyści się go w sposób ciągły, poprzez taśmę wynoszącą, co zapewnia usuwanie prawie wszystkich części elementów metalowych. Można nabyć wersję separatora z napędem elektrycznym lub hydraulicznym.

Rozmiar oraz rozmiar
Separatory uzyskuje się w oryginalnych rozmiarach i kształtach, a firmy, które mają się ich realizacją są w bycie dobrać odpowiedni mężczyzna i kształt magnesu do posiadanych technologii, kiedy również potrzeb. Żebym móc odpowiednio dobrać właściwy typ magnesu, wystarczy oszacować wysokość warstwy materiału, która wybiera się na przenośniku. Należy i wiedzieć jego szerokość. Wiadomo, iż im przy obiektów żelaznych mógłby się znajdować magnes tymże odpowiedniejsza będzie skuteczność separatora. Warto jeszcze wiedzieć o tym, że szerokość magnesu powinna odpowiadać szerokości przenośnika, na jakim szuka się ten produkt.