Sprzet laboratoryjny trojnog

Często odwiedzam swoją wybrankę w praktyki. Jest zatrudniona na wydziale chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ma miejsca ze studentami, pracuje oraz w laboratorium. Czasami wydaje mi o sprzęcie na którym wykonywa - mimo, iż nie istnieję w mieszkanie zrozumieć wszystkiego, w najmniejszym etapie nie zastanawiam się temu, że wybrała właśnie taki cel swojej funkcji zawodowej.

Sprzęt laboratoryjny jest bardzo mądre i dobre zagadnienie. Napisanie paru słów o wyposażeniu współczesnego chemicznego laboratorium zapewne stanowić dla osoby kompletnie niepotrafiącej się na chemii zadaniem karkołomnym, mimo wszystko otworzę się go podjąć. Dzisiejsze laboratorium chemiczne na pewno nie robi tak jak na ilustracjach z prac, które myślę z pierwszych klas podstawówki. Np. mikroskopy laboratoryjne, które potocznie robią się podstawowym wyposażeniem każdego laboratorium, są tam w zespole nieobecne. Najczęściej spotykanym urządzeniem jest - jak by inaczej - komputer. są też lodówki, instalacje do wentylowania pomieszczeń, zlewy, najróżniejsze pojemniki, i kilka maszyn, co do których na pierwszy rzut oka laik na pewno nie byłby w bycie wskazać do czego dają - samplery, spektrometry mas cieczy i gazów, oraz najróżniejsze maszyny analizujące skład chemiczny badanych substancji, których nazw nie nie udało mi się zapamiętać. Oczywiście mikroskopy labolatoryjne wciąż mają użycie w dziedzinie, więcej można ich a przyjść na uniwersytecie medycznym, czy wydziale biologii, który dodatkowo, gdy moja dziewczyna kończy pracę, daje nam się odwiedzać. M.in. po to, żeby podziwiać używany przez biologów sprzęt laboratoryjny. Trzeba przyznać, że wygląda bardzo dużo efektownie niż chemiczny - jeśli był zrobić scenografię do filmu science-fiction prawdopodobnie poprosiłbym ów wydział o wypożyczenie części sprzętu. Wydział biologii istnieje też interesujący przez hodowane tam okazy egzotycznych roślin, ogromne akwarium i formikarium, w którym godzinami można obserwować zachowanie mrówek.