Srodek gasniczy cea 410

Para wodna jest wszechstronnie stosowanym środkiem gaśniczym. Odnosi się ją jedynie w wnętrzach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na szerokich powierzchniach nie daje pożądanych efektów. Para jest ograniczony ciężar praktyczny i w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Reklamuje się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny zatem żyć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną zwraca się do gaszenia pożarów, które potrafią zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy zapewne być brana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie idą w reakcję z wodą w właściwych warunkach temperaturowych. Nie wyznaczone jest natomiast zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w sukcesu związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne gazy w powierzchni spalania. Najbardziej sprawne i skuteczne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi oferowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być traktowana jedynie w tych miejscach, co do których stanowi się pewność, że nie występują w nich pracownicy. Z pomoce na szybkie ciśnienie gaśnicze para mogłaby być dotkliwa dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.