Srodki gasnicze rodzaje i zastosowanie

Pożary można gasić na kilka sposobów, wszystko zależy ale od drugich czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego kwotę i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce ma jeszcze czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych alkoholi w przestrzeni spalania i na zmniejszeniu stężenia tlenu do ceny, w której spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, znajduje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w przestrzeni spalania. Warto także dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze otrzymuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w pomieszczeniach zamkniętych, cechujących się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej korzysta się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest użyteczna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna podawana jest również do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy te zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie tym bardziej dobre, im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W wypadkach pożarów gazów, para wodna również przejawia się pomocna, jednak tylko w miejscach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej używa się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako materiał gaśniczy, nie pewno żyć wykorzystywana na prawdziwych przestrzeniach. Aczkolwiek nie tylko. Pary wodnej nie należy wykorzystywać w sukcesach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie dostosowuje się także w miejscach, w których potrafi ona wykonać poparzenia otrzymujących się w nich wszystkich. Używając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można zdecydowanie się poparzyć. Gaszenie parą wodną skupia się też z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.