Stan techniczny infrastruktury kolejowej

Dokładne określenie stylu i stylu obciążeń jest wskazane do analizy stanu technicznego urządzeń, wyboru materiałów, stwierdzenia przyczyn zaistniałych uszkodzeń, czy sugestii zmian i pielęgnacje.

W ruchu z powyższym, do precyzyjnego określenia poziomu obciążeń wykorzystujemy metody numeryczne, w tym często metodę elementów skończonych (MES).Metoda elementów skończonych dotyczyć może zarówno elementów statycznych, kiedy również silnych. W zagadnieniach dynamicznych dużą kwestię odgrywa, np. szybkość zmian obciążeń, tarcie oraz przepływy mediów. Obliczenia mes polecane są także w punkcie określenia przyczyn awarii i zniszczeń.Typowe analizy związane z obliczeniami mes dotyczą przede wszystkim:- weryfikacji stanu naprężeń oraz odkształceń w planu określenia newralgicznych miejsc,- dopasowania kształtu w charakterze zmniejszenia natężenia konstrukcji,- weryfikacji przyczyn powstania uszkodzeń także ich nacisku na eksploatacje,- modelowania odlewów oraz przepływów.Poza tym, obliczenia mes posiadają również znacznie wielkie stanowienie w przemyśle morskim. Przy projektowaniu konstrukcji pływającej lub podwodnej, szczegółowe analizy MES ich twardości a własnych charakterystyk stają się środkiem do rozwiązań estetycznych i skutecznych.Najekonomiczniejsze jest zastosowanie wstępnych analiz już na wczesnym etapie projektu. Da to ujść błędów przy dalszym projektowaniu. Najistotniejszym elementem obliczeń jest ustalenie wytrzymałości doraźnej projektowanej konstrukcji. Zarówno całościowo, kiedy oraz w newralgicznych węzłach. Obliczenia mes są wykorzystywane i do określenia wytrzymałości zmęczeniowej.W ostatnich latach nastąpiła rewolucja w obliczeniach mes i stopniowo sprzedaje się od niedopuszczalności miejscowego uplastyczniania się materiału. W kontakcie z tym, coraz chętnie można przewidzieć ekstremalne pytania i chronić mogącym się wydarzyć katastrofom wodnym. Obecnie trwają prace nad opracowaniem norm dotyczących minimalizacji szkód wywołanych podczas kolizji. Ogromny postęp w obliczeniach mes zapoczątkowały projekty unijne "Harder" i "Goals". Czerpanie z obliczeń mes jest coraz większe.