Strefa zagrozenia promieniowania elektromagnetycznego umiejscowienie

Jeżeli w konkretnym pomieszczeniu dostają się substancje łatwo wybuchowe, dostateczna ilość tlenu albo utleniacza, a jeszcze efektywny zapłon, można opowiadać o określonym zagrożeniu wybuchem. System HRD to plan, który jest stosowany do stłumienia wybuchu.

Jego granie polega na ostatnim, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a następnie zapobiega ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. System ten daje bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Oznacza go doświadczona i dobra technologia, wysoka niezawodność i błyskawiczna reakcja systemu. Jego cechami istnieje ponadto to, że nadaje się do za i na zewnątrz, jest uczciwy w manipulacji i transporcie, Ma i gładką oraz dużą możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dopasowana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z systemem tłumienia wybuchu. Stanowi obecne dużo rozległa i rozpowszechniona metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla te są stosowane najczęściej do pomoce aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w których żyją pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w wszystkiej gałęzi przemysłu. Istnieją więcej doskonałą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie są substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te maja zbiornik hrd z materiałem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej położony jest detonator za spiralą rozcinającą. Stanowi on zakładany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w niezwykle krótkim etapie. Są one wykonane mieszanką proszku, który po rozpyleniu w danego miejsca, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W sukcesu zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, daje się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Stanowią one wypełnione wodą, która trzyma się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy otwiera się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda zabiera się gotować, a obiekt natychmiast zachowuje się parą. Butle te są wykonane zgodnie z zasadą ATEX.