Strefa zagrozenia wybuchem jest to

ATEX – jest toż zasada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać wszystek towar, przeznaczony do korzystania w przestrzeniach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w normach połączonych z tą informacją. I wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą być przedmiotem regulacji wewnętrznych, które dotyczą w drugich krajach członkowskich.

Procedura Regulacje też nie mogą lecz być różne z zasadą, a nie mają prawa podnosić jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak to każdy towar "ATEXowy", który został oznaczony symbolem Ex musiał na wstępu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A także przejść procedurę czy istnieje solidarny z zwykłym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w konkretnych terenach UE posiadały duże utrudnienia w jakimkolwiek przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W wypadku urządzeń wykorzystywanych do funkcji w okolicach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która zdobyła w życie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która stanowiła nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w stanowiskach pracy, w których możemy trafić na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została przedstawiona w mieszkanie obecnie w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Akcji i Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku oraz zaczynała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wpadło w mieszkanie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny pracy, połączonych z propozycją spotkania się atmosferą wybuchową w stanowisku pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.