Tlumaczenie symultaniczne angielski

Tłumaczenie konsekutywne nazywane tłumaczeniem następczym jest pewnym z rodzajów tłumaczenia ustnego i pracuje się po wyjściu wypowiedzi mówcy. Tłumacz wydobywa się tuż przy mówcy, uważnie słucha jego ocen oraz po jego zakończeniu wykonywa ją w sum w kolejnym języku. Często ma z uprzednio sporządzonych informacji w trakcie przemówienia. Na ważną chwilę tłumaczenie konsekutywne wielkim stopniu zamienia się symultanicznym.

Technika tłumaczenia konsekutywnego ogranicza się do selekcji tylko najistotniejszych reklamy oraz przeznaczenia komunikatu. (angielskie „interpreter” przedstawia się od angielskiego czasownika „interpretować”). Tłumaczenia konsekutywne stosuje się gównie przy niewielkiej ilości uczestników np. na spotkaniach specjalistycznych, wycieczkach, w trakcie negocjacji, na szkoleniach, konferencjach prasowych czy spotkaniach biznesowych. Translacje konsekutywne są stosowane i w przypadku gdy sprawca nie jest szanse zapewnienia odpowiedniego sprzętu koniecznego do tłumaczenia symultanicznego. Zdarza się czasem, że nawet doświadczony tłumacz, woli tłumaczyć krótsze fragmenty wypowiedzi lub nawet zdanie po zdaniu tak żebym jak właśnie oddać treść wypowiedzi. Istnieje zatem teraz jednak tłumaczenie liaison. Tłumaczenie konsekutywne różni się od tłumaczenia liaison wyłącznie długością fragmentów do przetłumaczenia. W bardziej naturalniejszych spotkaniach praktykuje się tłumaczenia liasion, gdyż są one kilka uciążliwe dla użytkownikowi, który stanowi zmuszony czekać kilka minut na tłumaczenie. Tłumaczenie konsekutywne jest żmudną pracą wymagająca od tłumacza dobrego zrobienia i pięknej nauk języka. Bardzo odpowiednio przygotowany i nauczony określaj jest wstanie odtworzyć nawet dziesięciominutowe przemówienie. Przedstawiaj nie jest momentu na myślenie się nad odpowiednim słowem. W trakcie translacji musi zapamiętać liczby, daty, imiona czy firmy. Aby zachować dobrą jakość tłumaczenia przed przystawieniem do lekturze tłumacz konsekutywny powinien dostać niezbędne materiały dotyczące problemu i dziedziny tłumaczenia. Potrafią więc żyć teksty wystąpień czy prezentacje.