Uziemienie basenu

Zadaniem uziemienia elektrostatycznego jest minimalizowanie zagrożeń związanych z początkiem palnych treści na koniec przeskoku iskry elektrostatycznej lub powiązanych z gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych. Używa się go w toku przejazdu i obróbki palnych proszków, alkoholi i cieczy.

 

Najprostsze uziemienie elektrostatyczne (electrostatic earthing) zrobione jest z zacisku uziemiającego oraz przewodu. W bardziej rozbudowanych modelach zainstalowany jest sposób ochronie stanu uziemienia, dzięki któremu możliwe jest transportowanie lub dozowanie produktu, pod warunkiem prawidłowego podpięcia uziemiania.

Niebezpieczne naładowania elektrostatyczne mogą wyniknąć w momencie napełniania lub opróżniania zbiorników z proszkami, cieczami czy granulatami. Do stworzenia naładowań elektrostatycznych prowadzi także mieszanie, rozpylanie czy pompowanie substancji łatwopalnych. Przemieszczenia ładunków elektrycznych realizowane są w rezultatu kontaktu i rozdzielenia. Ich intensywność jest zależna od własności elektrostatycznych powierzchni, które kontaktują się ze sobą także właściwości mediów, geometrii materiałów zbiorów czy przeładunku. W zysku nagłego, bezpośredniego związku z uziemieniem lub nienaładowanym problemem może osiągnąć do powstawania krótkiego impulsu prądowego, jaki będzie eksponowany w roli iskry. Z zmiany niemonitorowane iskry mogą powodować powstanie zapłonu mieszaniny gazu i powietrza, zaś w efekcie do eksplozji. Środkiem na pozbycie się powyższego zagrożenia jest użycie uziemienia, jakie będzie poważne za kontrolowane odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Zdecydowanie większe zaufanie zapewniają nowoczesne systemy zarządzania uziemienia.