Uziemienie masztu

Uziemienie to absolutna skuteczna forma obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie stanowi obecne proces wyrażający się z przewodnika, jakim stanowi substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najłatwiejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią natomiast w rezultacie tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji zmierzając do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie robi się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są drugie sposoby uziemień. Do podstawowych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, funkcjonalne i ochronne.

W strukturze uziemienia ważną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie przygotowane są z aluminium i przynoszą do przyłączania odgromowych przewodów do budowie. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowy i gwarantują połączenie elektryczne pewnej ilości przewodów w punktach uziemieniowych. Zaciski ze względu na bliską konstrukcję kwalifikuje się na proste, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku a jego struktura określana jest między innymi częścią łączonych przewodów, będących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno być wypełnione precyzyjnie i spełniać oczekiwania dla połączenia elektrycznego. W tym obowiązku kojarzy się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy nowych pewnych połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne odpowiedzialny być montowane z użyciem zasad ustalonych według wskazówek wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną opinię na stosowane zaciski, które przede ludziom nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawie takiego sposobu droga jest wieść oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające ale na połączeniu lutowanym nie zapewniają należytej wytrzymałości mechanicznej także potrafią ulec uszkodzeniu.