Wymagania bezpieczenstwa informacji

Do początku może uzyskać lecz w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. Oraz taka powstaje z normy w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i sporo nowych, gdzie wydobywają się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w poszczególnych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się od siebie i posiadały dużą trudność w współpracy towarów, postanowiono je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach tworzących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co to są oznaczenia ATEX? Pod tą określą mieszczą się szczegółowe wymagania, znane w akcie prawnym Unii Europejskiej, które musi robić każdy produkt, oddany do wprowadzania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są zrozumiane tymi podstawami, potrafią stanowić regulowane wewnętrznie w jednych krajach członkowskich Unii, nie mogą one a być inne z umowami unijnymi natomiast nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie przeznaczone do produkcji w miejscach zagrożonych wybuchem, musi umieć oznakowanie zgodne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych narzędzi. A tak: Producent poprzez umieszczenie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, iż wynik ten spełnia surowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich składa zagrożenie wybuchem zostały wydane na przestrzeni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o rodzaju zagrożenia, jak natomiast jego moce: - strefa gazów, cieczy także ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - jakość I toż narzędzia przeznaczone do produkcji w kopalniach, - grupa II to urządzenia oddane do książki na wielkości w polach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia oraz odporności na rzucenia. Na efekt jest pewna grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może tworzyć urządzenie. Które są korzyści wynikające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w biznesach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuki, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.