Zagrozenie wybuchem wulkanu

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to akt normatywny, który kieruje się zarówno do urządzeń kiedy oraz stylów kontrole. Omawiane urządzenia przeznaczone są w centralnej mierze do kierowania ich w odległościach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Dyrektywa ta jest dokumentem Parlamentu Europejskiego i Porady z dnia 23 marca 1994.

Choć w lokalnym systemie prawnym została przedstawiona na zasadzie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem dyrektywy jest przede każdym zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich wznoszących się do urządzeń oraz systemów ochronnych danych do wykorzystywania w okolicach zagrożonych wybuchem właśnie metanu bądź same pyłu węglowego. Dyrektywa ma przecież zastosowanie również do urządzeń a też systemów ochronnych oddanych do użytkowania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że równocześnie omawiana informacja dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Urządzenia te przeznacza się do celu poza omówionymi strefami a które wpływają na pewne funkcjonowanie do narzędzi oraz układów ochronnych przeznaczonych do gruncie w odległościach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej dyrektywy nie zaczyna się między innymi do wyrobów medycznych, które wykorzystywane są w tłu medycznym. Nie kieruje się jej jednocześnie do sprzętu oddanego do celu domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada specjalne wymagania, które podjęte są w jednych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, które znajdują się w Załączniku nr A do dyspozycje 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O odpowiednich wymaganiach zwiększających zaufanie i wartę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy pracy w regionach z atmosferą wybuchową". Urządzenia i systemy ochronne mogą być tematem innych dyrektyw, dotyczących różnych elementów i które jeszcze przewidują zlokalizowanie na nim znaku CE. Znak ten winien być dostępny, prosty i odporny. Obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE. Bronienie się to dnia 20 kwietnia 2016 r.