Zapory przeciwwybuchowe w kopalni

Oznaczenie EX jest świadomym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które stawiane jest dla urządzeń i systemów ochronnych czy ich podzespołów i ilości.

program crm

W kontakcie ze ogromnymi rozbieżnościami w poziomie bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu ważnych zasad w niektórych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na dużo popularniejszy i mocniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która objawiła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są przeznaczone do praktyce w tych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w obszarze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które określone są do lektury w okolicach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w dziale ochrony oraz bezpieczeństwa pracowników na stanowiskach, na jakich może przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, powinny stanowić odpowiednio oznakowane oraz przejść szereg testów, które planują na punktu wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska przyjęła w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady pracy oraz świadczenia tego rodzaju urządzeń. Bardzo na punkt Atex znajdziesz tu.