Zasady bezpieczenstwa odkurzacza

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w rejonie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z zasadą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible. Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, opowiadającym o standardach, które muszą spełnić produkty podawane w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

oprogramowanie-krk.pl systemy posProgram GASTRO POS Polkas Kraków

Obecnie każde urządzenia wyprodukowane na kraju Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być współpraca z poradą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a także zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą informację są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację ryzyk i nadawanie oznaczeń dla danego produktu widoczny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko branymi w przemyśle. Głównie są do przygotowania drobnych cząstek pyłów. Między innymi polecane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze bierze się i przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów i przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności produktów w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W ciągu takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim stanowi właściwe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji powinny stanowić dodatkowo zawarte będące informacje: rodzina i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do wymogów konkretnego przedsiębiorstwa i wdrażać na liczbę jego zdolności skutecznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w porównaniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.